Historie knihovny Boleboř

 

Základní informace

osady: Orasín, Svahová
počet obyvatel: 241

Dosud známé knihovny, působící v obci do roku 1945

  • Spolková knihovna místního sdružení Svazu Němců v Čechách (založena 25.března 1909-1930: 930 svazků, knihovník Karl Reisig učitel)
  • Německá obecní knihovna

Obecní (místní lidová) knihovna po roce 1945

Prosinec 1970: Otevřena nově vybavená knihovna v interiéru školy.

29. října 2002 zapsána jako "Obecní knihovna v Boleboři" do evidence knihoven MK ČR pod číslem 1626/2002.

Knihovníci: prosinec 1970 Alena Penzešová (učitelka), leden 1975 Jana Halámková, únor 2012 Jana Reindlová.

Otevírací doba: Pá 17:30-19:30

SKKS Chomutov

Naše knihovna spolupracuje s okresní knihovnou Chomutov, která nám v rámci rozšíření nabídky čtenářům ze svého knižního fondu zapůjčuje své knihy.

Ceník knihovny

Registrace, půjčovné a využití internetu je v naší knihovně zdarma.